ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๘ (ตอนที่ 1621 - 1680)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๘ (ตอนที่ 1621 - 1680)
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 196
26 มี.ค. 2567