ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๓๑ (ตอนที่ 1801 - 1860)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๓๑ (ตอนที่ 1801 - 1860)

สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน (ตอนที่ ๑๘๐๑ - ๑๘๖๐) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๖


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 200
22 มี.ค. 2567

ซีดีแนะนำ