ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๗ (ตอนที่ 1561 - 1620)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๗ (ตอนที่ 1561 - 1620)

สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๑


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 195
3 ม.ค. 2566