ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๕ (ตอนที่ 1441 - 1500)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๕ (ตอนที่ 1441 - 1500)

สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 191
21 มี.ค. 2567