ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๕ (ตอนที่ 1441 - 1500)

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1487


    ฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

    หมายเลข 191
    17 ก.พ. 2565