ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๓ (ตอนที่ 1321 - 1380)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๓ (ตอนที่ 1321 - 1380)
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 189
21 มี.ค. 2567