ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๒ (ตอนที่ 1261 - 1320)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๒ (ตอนที่ 1261 - 1320)
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 188
28 มี.ค. 2567