ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๘ (ตอนที่ 1021 - 1080)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๘ (ตอนที่ 1021 - 1080)

สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง เมษายน ๒๕๖๐ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐

กรรมและวิบาก - อารมณ์ - ความเคารพในพระพุทธเจ้า - พระโพธิสัตว์ - ชาวพุทธคือใคร - สวดมนต์ - วิปัสสนากรรมฐาน - เป็นคนดี ... ยาก - นามธาตุและรูปธาตุ - การถือศีล ... แล้ว ศีลคืออะไร - กุศลศีลและอกุศลศีล - เวทนาเจตสิก - กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม - ธาตุรู้ ... เห็น ... ได้ยิน มาจากไหน - ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา - ปรมัตถธรรมและอภิธรรม - จิต เจตสิก และรูป - การทำบุญ - บุญและบาป - ความตระหนี่


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 181
27 มี.ค. 2567