กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รายการบ้านธัมมะ 15 มิถุนายน 2567 เรื่อง วันสำคัญ คือ วันที่เข้าใจธรรม
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทาง
วันเสาร์ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
(เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
รายการย้อนหลังจาก สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ นิกันติกอล์ฟคลับ อ.เมือง จ.นครปฐม ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และวิทยากร ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อ.ธีรพันธ์ ครองยุทธ และ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ปธ.๙ ได้รับเชิญจากคุณไชยยศ คุณชลชินี ... อ่านต่อ