กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รายการบ้านธัมมะ 18 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ไพเราะ เพราะลึกซึ้ง
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทาง
วันเสาร์ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
(เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
รายการย้อนหลังจาก สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [ครั้งที่ ๒๓] ตอน เตรียมใจให้พร้อมที่จะฟังธรรมและมีธรรม
โดย วันชัย ภู่งาม

อันเนื่องมาจากหนังสือเล่มใหม่ "เก็บไว้ในหทัย" ที่ อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ปธ.๙ วิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา รวบรวมจากธรรมบรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตามสถานที่ต่างๆ เป็นการรวบรวมและบันทึกข้อความสั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย ... อ่านต่อ