เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วิทยุออนไลน์

ฟังธรรมออนไลน์
กระดานสนทนา  หัวข้อปักหมุด
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันจันทร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

รับชมผ่านเว็บไซต์
คลิกรับชมรายการย้อนหลัง
ปกิณณกธรรม เล่ม ๔
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ตื่นขึ้นมาก็เริ่มแล้วว่า จะทำอะไรบ้าง จะต้องการอะไร ไม่มีการสละเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น แต่ขณะใดก็ตามที่เกิดความคิดที่จะสละสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คนอื่น ขณะนั้นให้ทราบว่า เป็นธรรมฝ่ายดี คือ สติ ที่เกิดระลึกได้ ที่จะให้ ที่เป็นไปในทาน ในการสละวัตถุ ... อ่านต่อ
สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 5,754,039
  •  ออนไลน์ 20
  •  สมาชิกเข้าระบบวันนี้ 42