วิทยุออนไลน์

ฟังธรรมออนไลน์
กระดานสนทนา  หัวข้อปักหมุด
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันจันทร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

รับชมผ่านเว็บไซต์
คลิกรับชมรายการย้อนหลัง
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๘๕๑ – ๘๖๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ท่านที่เคยระลึกรู้ลักษณะของโผฏฐัพพะ คือ เย็นหรือร้อน อ่อนหรือแข็ง ซึ่งกำลังมีอยู่ในขณะนี้ ที่กำลังปรากฏ แต่ว่าทางตาไม่เคยระลึกเลย เพราะฉะนั้น ท่านที่มีความเข้าใจเรื่องการเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะต้องรู้ทั่วในลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตลอดเวลา ... อ่านต่อ
LINE@ รับข่าวสารจาก มศพ.
สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 5,567,059
  •  ออนไลน์ 11
  •  สมาชิกเข้าระบบวันนี้ 28