วิทยุออนไลน์

ฟังธรรมออนไลน์
กระดานสนทนา  หัวข้อปักหมุด
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันเสาร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

รับชมผ่านเว็บไซต์
คลิกรับชมรายการย้อนหลัง
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๓๒๑ – ๑๓๓๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ข้อความในพระไตรปิฎกมีเรื่องการอนุโมทนา กถาอนุโมทนา แม้แต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงอนุโมทนาท่านวิสาขามิคารมาตาที่ได้ขอพรที่จะทำกุศล เพราะฉะนั้น เวลาที่คฤหัสถ์ได้ทำกุศลแล้ว เช่น ถวายภัตตาหาร เมื่อพระภิกษุสงฆ์ท่านได้รับภัตตาหารแล้วท่านก็อนุโมทนา ... อ่านต่อ
สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 6,183,126
  •  ออนไลน์ 5
  •  สมาชิกเข้าระบบวันนี้ 45