กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รายการบ้านธัมมะ 18 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ไพเราะ เพราะลึกซึ้ง
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทาง
วันเสาร์ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
(เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
รายการย้อนหลังจาก สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [ครั้งที่ ๒๐] ตอน หวังดีเพื่อให้เขาถูกใจหรือเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง
โดย วันชัย ภู่งาม

ได้รับชมและฟังคลิปการสนทนาธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งเผยแพร่โดย ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ในเฟซบุ๊ค เป็นกลุ่มที่มีผู้ติดตามถึงเกือบสามหมื่นคนในปัจจุบัน ไม่นับรวมถึงผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรม ได้รับรู้ความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงมีพระมหากรุณาแสดงหนทางที่ถูกต้องไว้ ... อ่านต่อ