๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ถ่ายทอดสดสนทนาธรรมออนไลน์
กำลังถ่ายทอดสด
09:00 - 10:15 น. สนทนาพระวินัย
10:30 - 12:00 น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
13:00 - 14:00 น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม
14:15 - 16:00 น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม
กระดานสนทนา  ปักหมุด
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันเสาร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

รับชมผ่านเว็บไซต์
คลิกรับชมรายการย้อนหลัง
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๕๘ ตอนที่ ๑๕๗๑ – ๑๕๘๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ทุกคนไม่ได้อยู่กับคนอื่นเลย ตามความเป็นจริงอยู่กับสิ่งที่ปรากฏทางตา และความคิด อยู่กับเสียงที่ได้ยินทางหูและความคิด อยู่กับกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกและความคิด อยู่กับรสต่าง ๆ ที่ปรากฏที่ลิ้นและความคิด อยู่กับสิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายและความคิด ... อ่านต่อ
สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 6,389,628
  •  ออนไลน์ 5