กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รายการบ้านธัมมะ 11 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ธรรมอยู่ที่ชีวิตประจำวัน
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทาง
วันเสาร์ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
(เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
รายการย้อนหลังจาก สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ร้านแม่นงนุช หัวหิน ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และวิทยากร อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ ได้รับเชิญจากคุณขจีรัตน์ แก้วทานัง สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๖๕๘ เพื่อไปพักผ่อนและสนทนาธรรม ... อ่านต่อ