ถ่ายทอดสดสนทนาธรรมออนไลน์
กำลังถ่ายทอดสด
10:00 - 12:00 น.
สนทนาภาษาฮินดี
กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันเสาร์ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. (เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

รับชมผ่านเว็บไซต์
รับชมรายการย้อนหลัง
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และวิทยากรของมูลนิธิฯ อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ ได้รับเชิญจาก คณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตพระโขนง ... อ่านต่อ