ถ่ายทอดสดสนทนาธรรมออนไลน์
กำลังถ่ายทอดสด
14:00 - 16:00 น.
สนทนาภาษาอังกฤษ
กระดานสนทนา  ปักหมุด
หัวข้อปักหมุดทั้งหมด
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันเสาร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

รับชมผ่านเว็บไซต์
รับชมรายการย้อนหลัง
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๙๙ ตอนที่ ๑๙๘๑ – ๑๙๙๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ทุกคนมีจิต และวันหนึ่งๆ ก็มีกุศลจิต อกุศลจิต และมีการไหวกาย ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิด ไม่มีทางรู้เลยว่าที่กายไหวนั้นเพราะอกุศลจิตหรือกุศลจิต แต่ถ้ารู้ความหมายจะเห็นว่า ชีวิตประจำวันก็คือข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัส เรื่องการไหวทางกาย กายสังขาร ซึ่งเป็นไปโดยกามาวจรกุศลจิต ... อ่านต่อ
สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 6,858,340
  •  ออนไลน์ 7