วิทยุออนไลน์

ฟังธรรมออนไลน์
กระดานสนทนา  หัวข้อปักหมุด
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันเสาร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

รับชมผ่านเว็บไซต์
คลิกรับชมรายการย้อนหลัง
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๙๑ – ๑๒๐๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติอื่น เช่น ให้ไปนั่ง หรือให้ไปยืน หรือให้ไปทำอะไรเป็นชั่วโมง นาที แต่ข้อความทั้งหมดจะแสดงว่า การตั้งอยู่ในอรหัตตผลย่อมมีได้ ด้วยการศึกษาโดยลำดับ และการศึกษาโดยลำดับไม่ใช่ให้ทำอย่างอื่นนอกจาก เกิดศรัทธา ... อ่านต่อ
สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 6,085,121
  •  ออนไลน์ 12
  •  สมาชิกเข้าระบบวันนี้ 54