ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
กระดานสนทนา  ปักหมุด
หัวข้อปักหมุดทั้งหมด
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันเสาร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

รับชมผ่านเว็บไซต์
รับชมรายการย้อนหลัง
แด่ผู้มีทุกข์
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

อุเบกขาเวทนา คือ ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง ความรู้สึกอื่น คือ สุขเวทนา หรือ โสมนัสเวทนาเกิดต่อ แล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง เวทนาอื่น คือ ทุกขเวทนา หรือ โทมนัสเวทนา เกิดต่อแล้วก็ดับไปไม่เที่ยง หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวัน ไม่จบสิ้น ... อ่านต่อ