วิทยุออนไลน์

ฟังธรรมออนไลน์
 กระดานสนทนา  หัวข้อปักหมุด
 รายการบ้านธัมมะ 16 กรกฎาคม 2561
รับชมรายการบ้านธัมมะ
สถานีโทรทัศน์ สทท.
วันจันทร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.

ออกอากาศซ้ำ
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๕๒๑ – ๕๓๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

แม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพาน ถ้าพระองค์จะทรงบัญญัติพระวินัยข้อนี้ด้วยความมุ่งหมายอย่างนั้นแล้ว กุลบุตรผู้มีศรัทธาอุปสมบทในพระธรรมวินัย แต่ไม่สามารถที่จะทนหิวโดยการที่จะบริโภคเพียงครั้งเดียวในเวลาก่อนเที่ยง ท่านก็จำเป็นต้องลาสิกขาบทไป ... อ่านต่อ
LINE@ รับข่าวสารจาก มศพ.
  สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 5,173,167
  •  ออนไลน์ 18
  •  สมาชิกเข้าระบบวันนี้ 54