กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รายการบ้านธัมมะ 2 กันยายน 2566 เรื่อง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธรรม บ้านธัมมะภาคเหนือ ตอน ๖
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันเสาร์ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. (เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
รับชมผ่านเว็บไซต์
รับชมรายการย้อนหลัง
แนวทางเจริญวิปัสสนา ๒๑-๓๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

การฟังธรรมก็ควรที่จะให้ได้ประโยชน์ ได้เหตุผลจากการฟังเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้องด้วย การอบรมเจริญปัญญาตามปกตินี่ หลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าสติเกิดน้อยจริงๆ ท่านอยากจะได้สติมากๆ แต่อย่าลืมว่า การเจริญสติเพื่ออบรมเจริญปัญญา รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริง ... อ่านต่อ