กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รายการบ้านธัมมะ 2 กันยายน 2566 เรื่อง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธรรม บ้านธัมมะภาคเหนือ ตอน ๖
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันเสาร์ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. (เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
รับชมผ่านเว็บไซต์
รับชมรายการย้อนหลัง
ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เดินทางไปสนทนาธรรม ภาคภาษาอังกฤษ กับชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาธรรมะตามแนวทางที่ท่านอาจารย์บรรยาย โดยมีชาวไทยที่สนใจเข้าร่วมฟังและสนทนาด้วย ... อ่านต่อ