กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รายการบ้านธัมมะ 20 มกราคม 2567 เรื่อง ธรรมกับการบริการ (ตอนที่ ๒)
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทาง
วันเสาร์ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
(เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
รายการย้อนหลังจาก สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เหียะและเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ... อ่านต่อ