กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รายการบ้านธัมมะ 15 มิถุนายน 2567 เรื่อง วันสำคัญ คือ วันที่เข้าใจธรรม
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทาง
วันเสาร์ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
(เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
รายการย้อนหลังจาก สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [4]
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังการสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีความตอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวกับท่านผู้ร่วมสนทนา ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจมาก และทำให้ได้มั่นคงขึ้นในกุศลกรรมทั้งหลาย อันมีปัญญา ... อ่านต่อ