กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันเสาร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

รับชมผ่านเว็บไซต์
รับชมรายการย้อนหลัง
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๘ ตอนที่ ๗๑ - ๘๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ในพระพุทธศาสนา อารมณ์ดีเป็นอิฏฐารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์ที่นำความทุกข์ความโทมนัส หรือความเดือดร้อนมาให้ กำลังนั่งร้อนๆ อยู่ในห้องน้ำอบอ้าว เป็นอิฏฐารมณ์ หรือเป็นอนิฏฐารมณ์ถ้าขณะนั้นท่านจะกล่าวว่า รู้ทุกข์ เพราะไปนั่งเมื่อยๆ และอบอ้าวร้อนๆ ทุกข์ที่ควรจะรู้ที่เป็นอริยสัจคืออะไร สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ ... อ่านต่อ