กระดานสนทนา  ปักหมุด
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทางสถานีโทรทัศน์ สทท. (ช่อง ๑๑)
วันเสาร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

รับชมผ่านเว็บไซต์
คลิกรับชมรายการย้อนหลัง
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

อันเนื่องมาจากการสนทนาธรรม ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในชั่วโมงของการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม มีท่านผู้เข้าร่วมสนทนาได้กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ถึงเหตุการณ์จริง ... อ่านต่อ
สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 6,549,462
  •  ออนไลน์ 12