ถ่ายทอดสดสนทนาธรรมออนไลน์
กำลังถ่ายทอดสด
13:30 - 15:30 น.
สนทนาภาษาอังกฤษ
กระดานสนทนา  ปักหมุด
ดูทั้งหมด
รายการบ้านธัมมะ 13 เมษายน 2567 เรื่อง แนวทางความเข้าใจ 'อนัตตา'
รับชมรายการบ้านธัมมะได้ทาง
วันเสาร์ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
(เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
รายการย้อนหลังจาก สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากคุณจริยา ตระกูลวิไล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๒๓๑ และ คุณแสงมณี ชิงดวง สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๔๓๗ เพื่อไปพักผ่อนและสนทนาธรรมที่ ... อ่านต่อ