วิทยุออนไลน์ บ้านธัมมะ
เริ่มฟังคลิกที่   
ผังรายการวิทยุ
วันพุธที่  5 สิงหาคม 2563
  • 05:00 - 06:00 น.  วิทยุรัฐสภา
  • 06:00 - 07:00 น.  พล. 1
  • 09:00 - 10:00 น.  อสมท.
  • 16:30 - 17:00 น.  สวพ. 91 (รีรัน)
  • 17:00 - 18:00 น.  พล. 1
  • 18:00 - 19:00 น.  ทอ. 01
  • 20:30 - 21:00 น.  ตชด.
  • 21:00 - 22:00 น.  พล. 1
  • 22:00 - 23:00 น.  สวท.
  • 23:00 - 23:30 น.  พล. ปตอ.
รายการสนทนาธรรมออนไลน์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น. สนทนาพระสูตร
13:00 - 16:00 น. สนทนาปรมัตถธรรมสังเขป
วันอาทิตย์
09:00 - 10:15 น. สนทนาพระวินัย
10:30 - 12:00 น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
13:00 - 14:00 น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม
14:15 - 16:00 น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม


ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari