วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ
เริ่มฟังคลิกที่   
ผังรายการวิทยุ วันพุธที่  22 มกราคม 2563
  • 05:00 - 06:00 น.   ปกิณณกธรรม 985-986
  • 06:00 - 07:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 115-116
  • 09:00 - 10:00 น.   ปกิณณกธรรม 291-292
  • 16:30 - 17:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 1846
  • 17:00 - 18:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 327-328
  • 18:00 - 19:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 107-108
  • 20:30 - 21:00 น.   ปกิณณกธรรม 989
  • 21:00 - 22:00 น.   พื้นฐานพระอภิธรรม 407-408
  • 22:00 - 23:00 น.   เพ่งโทษติเตียนโพนทะนา 13-14
  • 23:00 - 23:30 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 1805


ท่านที่เปิดวิทยุออนไลน์จาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบนของหน้าจอ แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone คลิกที่  Open in Safari