วิทยุออนไลน์ บ้านธัมมะ
เริ่มฟังคลิกที่  
ผังรายการวิทยุ
วันศุกร์ที่  7 ตุลาคม 2565
  • 06:00 - 07:00 น.  พล.1 (AM 1422)
  • 16:30 - 17:00 น.  สวพ. (FM 91)
  • 17:00 - 18:00 น.  พล.1 (AM 1422)
  • 18:00 - 19:00 น.  ทอ.01 (AM 945)
  • 20:30 - 21:00 น.  ตชด. (AM 576)
  • 21:00 - 22:00 น.  พล.1 (AM 1422)
  • 22:00 - 23:00 น.  สวท. (AM 837)
  • 23:00 - 23:30 น.  พล. ปตอ. (AM 594)

วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ รายการพิเศษ
www.dhammahome.com/radio
วันจันทร์
10:00 - 11:30 น. สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ.
วันอังคาร
10:00 - 11:30 น. สนทนาธรรมเตือนใจ
วันพุธ
14:00 - 16:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.อรรณพ
19:00 - 19:45 น. สนทนาธรรม กับ อ.กุลวิไล
19:45 - 20:30 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธิดารัตน์
วันพฤหัสบดี
10:00 - 12:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธีรพันธ์ และ อ.ชุมพร
19:00 - 19:45 น. สนทนาธรรม กับ อ.กุลวิไล
19:45 - 20:30 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธิดารัตน์
วันศุกร์
10:00 - 12:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธิดารัตน์
14:00 - 15:30 น. (ย้อนหลัง) สนทนาธรรม กับ อ.อรรณพ และ อ.วิชัย
19:00 - 19:45 น. สนทนาธรรม กับ อ.กุลวิไล
19:45 - 20:30 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธิดารัตน์
วันเสาร์
9:00 - 10:00 น. สนทนาเรื่อง มศพ. กับ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์
10:00 - 12:00 น. สนทนาธรรมไทย-ฮินดี โดย อ.สุจินต์
วันอาทิตย์
14:00 - 16:00 น. (ย้อนหลัง) สนทนาธรรม กับ อ.อรรณพ
19:00 - 21:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธนากรพบปัญหาการเข้าฟังวิทยุออนไลน์ เขียนแจ้งทีมงานได้ที่นี่ หรือโทร 02-4680239