วิทยุออนไลน์ บ้านธัมมะ
เริ่มฟังคลิกที่   
ผังรายการวิทยุ
วันเสาร์ที่  24 ตุลาคม 2563
  • 05:00 - 06:00 น.  รัฐสภา (FM 87.5, AM 1071)
  • 06:00 - 07:00 น.  พล.1 (AM 1422)
  • 09:00 - 10:00 น.  อสมท. (AM 1494)
  • 16:30 - 17:00 น.  สวพ. (FM 91)
  • 17:00 - 18:00 น.  พล.1 (AM 1422)
  • 18:00 - 19:00 น.  ทอ.01 (AM 945)
  • 20:30 - 21:00 น.  ตชด. (AM 576)
  • 21:00 - 22:00 น.  พล.1 (AM 1422)
  • 22:00 - 23:00 น.  สวท. (AM 837)
  • 23:00 - 23:30 น.  พล. ปตอ. (AM 594)

รายการสนทนาธรรมออนไลน์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น. สนทนาพระสูตร
13:00 - 16:00 น. สนทนาปรมัตถธรรมสังเขป
วันอาทิตย์
09:00 - 10:15 น. สนทนาพระวินัย
10:30 - 12:00 น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
13:00 - 14:00 น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม
14:15 - 16:00 น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม
พบปัญหาการเข้าฟังวิทยุออนไลน์ เขียนแจ้งทีมงานได้ที่นี่ หรือโทร 02-4680239