วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ
เริ่มฟังคลิกที่   
ผังรายการวิทยุ วันอังคารที่  26 พฤษภาคม 2563
  • 05:00 - 06:00 น.   วิทยุรัฐสภา
  • 06:00 - 07:00  น.   พล. 1
  • 09:00 - 10:00 น.   อสมท.
  • 16:30 - 17:00 น.   สวพ. 91 (รีรัน)
  • 17:00 - 18:00 น.   พล. 1
  • 18:00 - 19:00 น.   ทอ. 01
  • 20:30 - 21:00 น.   ตชด.
  • 21:00 - 22:00 น.   พล. 1
  • 22:00 - 23:00 น.   สวท.
  • 23:00 - 23:30 น.   พล. ปตอ.


ท่านที่เปิดวิทยุออนไลน์จาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบนของหน้าจอ แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone คลิกที่  Open in Safari