วิทยุออนไลน์ บ้านธัมมะ
เริ่มฟังคลิกที่  
ผังรายการวิทยุ
วันศุกร์ที่  21 มิถุนายน 2567
  • 06:00 - 07:00 น.  พล.1 (AM 1422)
  • 16:30 - 17:00 น.  สวพ. (FM 91)
  • 17:00 - 18:00 น.  พล.1 (AM 1422)
  • 18:00 - 19:00 น.  ทอ.01 (AM 945)
  • 20:30 - 21:00 น.  ตชด. (AM 576)
  • 21:00 - 22:00 น.  พล.1 (AM 1422)
  • 22:00 - 23:00 น.  สวท. (AM 837)
  • 23:00 - 23:30 น.  พล. ปตอ. (AM 594)

วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ รายการพิเศษ
www.dhammahome.com/radio
วันจันทร์
10:00 - 11:30 น. สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ.
14:00 - 16:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.อรรณพ
วันอังคาร
10:00 - 11:30 น. สนทนาปัญหาธรรม โดย อ.สุจินต์ และคณะอาจารย์ มศพ.
วันพุธ
19:00 - 20:30 น. สนทนาปรมัตถธรรม กับ อ.กุลวิไล และ อ.ธิดารัตน์
วันพฤหัสบดี
10:00 - 12:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธีรพันธ์ และ อ.ชุมพร
19:00 - 20:30 น. สนทนาปรมัตถธรรม กับ อ.กุลวิไล และ อ.ธิดารัตน์
วันศุกร์
10:00 - 12:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธิดารัตน์
19:00 - 20:30 น. สนทนาปรมัตถธรรม กับ อ.กุลวิไล และ อ.ธิดารัตน์
วันเสาร์
9:00 - 10:00 น. สนทนาเรื่อง มศพ. กับ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์
10:00 - 12:00 น. สนทนาธรรมไทย-ฮินดี โดย อ.สุจินต์ และสหายธรรมชาวอินเดีย
20:00 - 22:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.อรรณพ และ อ.คำปั่น
วันอาทิตย์
19:00 - 21:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธนากรพบปัญหาการเข้าฟังวิทยุออนไลน์ เขียนแจ้งทีมงานได้ที่นี่ หรือโทร 02-4680239