...ขอเชิญรับชม...
รายการบ้านธัมมะ
รายการบ้านธัมมะ


สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์ สทท.
วันเสาร์   เวลา  ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐  น. (เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
(นำรายการจากช่อง สทท. มาออกอากาศซ้ำ)
วันอาทิตย์   เวลา  ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐  น.สถานีโทรทัศน์ TNN2 ออกอากาศทางช่อง 784
สถานีโทรทัศน์ TNN2
ช่อง 784
(นำรายการจากช่อง สทท. มาออกอากาศซ้ำ)
วันพุธ    เวลา  ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐  น.
วันเสาร์
   เวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐  น.
วันอาทิตย์
   เวลา  ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐  น.ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา

สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน