รายการบ้านธัมมะ
รายการบ้านธัมมะ


สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์ สทท.
วันเสาร์   เวลา  ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐  น.
(เว้นวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)สถานีโทรทัศน์ TNN2 ออกอากาศทางช่อง 784
สถานีโทรทัศน์ TNN2
ช่อง 784
วันเสาร์  เวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐  น.
* วันอาทิตย์  เวลา  ๐๒.๐๐ - ๐๒.๕๐  น.
* วันพุธ    เวลา  ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐  น.
* ออกอากาศซ้ำ รายการวันเสาร์สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
วันอาทิตย์   เวลา  ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐  น.


ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา

สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน