มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)


สำนักงาน
174/1 เจริญนคร 78 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์
0 2468 0239
09 2777 9800
เวลาทำการ 08:00 - 16:00 น.

โทรสาร
0 2877 9693

เว็บไซต์
www.dhammahome.com

LINE
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

E-mail


ดาวน์โหลดแผนที่ มศพ.
pdf  Download  

บ้านธัมมะ ภาคเหนือ


ที่อยู่
110 หมู่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

โทรศัพท์
08 1832 0577

เว็บไซต์
dhammahomefellowship.com

E-mail
dhammahomefellowship@gmail.com


บ้านธัมมะ ภาคใต้


ที่อยู่
82/1 ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร สงขลา 90330

โทรศัพท์
08 6336 5343