มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)


สำนักงาน
174/1 เจริญนคร 78 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์
02 468 0239

โทรสาร
02 877 9693

เว็บไซต์
www.dhammahome.com

LINE
ส่งคำถามสนทนาธรรม

E-mail


ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ภาคเหนือ

ที่อยู่
110 หมู่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

โทรศัพท์
081 832 0577

เว็บไซต์
dhammahomefellowship.com

E-mail
dhammahomefellowship@gmail.com


ดาวน์โหลดแผนที่ มศพ.
pdf  Download