งดสนทนาธรรมออนไลน์ วันเสาร์ - อาทิตย์ จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น


Online Dhamma discussions
in English on Saturday 14:00 and Monday 07:00, Hindi on Saturday 10:00, Chinese on Wednesday 09:00, Vietnamese on Wednesday 14:30


เข้าร่วมสนทนาธรรมด้วย ZOOM
แจ้งความประสงค์จะร่วมสนทนาได้ที่ LINE Open Chat สนทนาธรรมออนไลน์บ้านธัมมะ มศพ.
รายการสนทนาธรรมออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ
วันเสาร์
10:00 - 12:00 น. สนทนาภาษาฮินดี
14:00 - 16:00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ
วันจันทร์
07:00 - 09:00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ (กลุ่มอเมริกา)
10:00 - 11:30 น. สนทนาธรรมวันจันทร์
วันอังคาร
10:00 - 11:30 น. สนทนาธรรมเตือนใจ
วันพุธ
09:00 - 10:30 น. สนทนาภาษาจีน
14:30 - 16:00 น. สนทนาภาษาเวียดนาม
รายการพิเศษ