สนทนาธรรมออนไลน์


ฟังเฉพาะเสียง ... คลิกที่นี่
วิทยุออนไลน์
ดูย้อนหลัง
รายการสนทนาธรรมออนไลน์
วันจันทร์
07:30 - 09:00 น. สนทนาภาษาอังกฤษ (กลุ่มอเมริกา)
10:00 - 11:30 น. สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ.
วันอังคาร
10:00 - 11:30 น. สนทนาปัญหาธรรม
วันเสาร์
09:00 - 10:00 น. สนทนาเรื่อง มศพ. กับ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์
10:00 - 12:00 น. สนทนาภาษาไทย - ฮินดี
13:30 - 15:30 น. สนทนาภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์
09:00 - 10:30 น. สนทนาภาษาจีน
14:30 - 16:00 น. สนทนาภาษาเวียดนาม