ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ขอ งด การถ่ายทอดสดสนทนาธรรม
ทั้งที่มูลนิธิฯ และ นอกสถานที่
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จะนำข้อมูลที่ผ่านการตัดต่อแล้วเผยแพร่ในภายหลัง
พื่อความชัดเจน ครบถ้วนของเนื้อหาพระธรรม


...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...