ถ่ายทอดสด สนทนาธรรมออนไลน์
วันเสาร์ และอาทิตย์ 9:00 น.

Online Dhamma discussions
in English on Saturday 14:00, Vietnamese on Wednesday 14:30, Chinese on Thursday 14:30
เข้าร่วมสนทนาธรรมด้วย ZOOM
แจ้งความประสงค์จะร่วมสนทนาได้ที่ LINE Open Chat สนทนาธรรมออนไลน์บ้านธัมมะ มศพ.
สแกน QR code หรือ คลิกที่นี่
สนทนาธรรมออนไลน์ บ้านธัมมะ มศพ.

รายการสนทนาธรรมออนไลน์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น. สนทนาพระสูตร
13:00 - 16:00 น. สนทนาปรมัตถธรรมสังเขป
วันอาทิตย์
09:00 - 10:15 น. สนทนาพระวินัย
10:30 - 12:00 น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
13:00 - 14:00 น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม
14:15 - 16:00 น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม
ภาษาต่างประเทศ
วันเสาร์
14:00 - 16:00 น. สนทนาภาคภาษาอังกฤษ
วันพุธ
14:30 - 16:00 น. สนทนาภาคภาษาเวียดนาม
วันพฤหัสบดี
14:30 - 16:00 น. สนทนาภาคภาษาจีน