ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๐ (ตอนที่ 1141 - 1200)


    เริ่มฟังคลิกที่  

    ตอนที่ 1141 - 1200

    สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่