ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รายการ พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑


ตอนที่ ๑-๖๐ รวม 60 ตอน  เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

พื้นฐาน นามธรรม รูปธรรม สภาพธรรมที่กำลังปรากฎ

ความต่างระหว่างจิตและเจตสิก, สภาพธรรมต้องขณะนี้ ขันธ์ ความหมายขันธ์

ขันธ์ 5 รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ,

สัญญาจำเรื่องไร้สาระมาเพราะเหตุใด

จิตศึกษาจิต จำแนกจิตโดยชาติ, จำแนกจิตโดยวิถี หลับอย่างมีสติ

ฝันกับความคิดนึก ทวารวิถีจิต, มโน มโนทวาร มโนทวารวิถี มโนทวาราวัชชนะ

ปฎิสนธิ ภวังค์ กิจของจิต วิบากกรรมทำให้เกิดขึ้น

ปัจจัย ปัจจยุบบัน, จำแนกจิตโดยภูมิ, กาม กิเลสกาม วัตถุกาม

อิฎฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์, การสั่งสม เหตุ นเหตุ อเหตุก สเหตุก