ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๕


    เริ่มฟังคลิกที่   

    ตอนที่ 241-300  รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - อุปนิสสยปัจจัย - ฐานะอฐานะ - ปฏิบัติ - รู้จักธาตุดิน - การถอดเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วย - ขั้นตอนเพื่อละโลภะ - จะรู้ได้ไหมว่าเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกุศลกรรมประเภทไหน - การตามรู้ - อนุสสติ - วิปัสสนา - ความหมายของโสภณะและอโสภณะ - จะรู้วิบากได้ไหม - รู้จักขันธ์ - อุปาทานขันธ์ - มีแต่นิมิตเท่านั้น - ศรัทธา - ค่อยๆเข้าใจขึ้น - จนกว่าจะเข้าใจถูกกต้องตามความเป็นจริง - เข้าใจอินทรีย์  - โลภะปล่อยชั่วขณะ - อาหาร  อาหารชรูป - มโนทวารวิถี

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่