ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
สนทนาธรรม แผ่นที่ ๑


    เริ่มฟังคลิกที่  

    แผ่นที่ ๑ แบ่งเป็น ๖๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - พื้นฐานปรมัตถธรรม จิต เจตสิก รูป นิพพาน - ชาติของจิต - สังขารขันธ์ - สังขารธรรม - ขันธ์ ๕ - อารมณ์ อารัมมนะ อาลัมพนะ - วิสยะ โคจระ - ความหมายกาม ๒ อย่าง - นามธรรม รูปธรรม - ความเห็นผิดในชีวิตประจำวัน - แนวทางสติปัฎฐาน

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่