ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
บทสนทนาธรรม


    เริ่มฟังคลิกที่   

    แบ่งเป็น ๖๕ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ - การศึกษา - การปฏิบัติธรรม - ปรมัตถธรรม - บุญกิริยาวัตถุ - เรื่องกรรม - ปกิณณกธรรม

     

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่
    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari