ฟังธรรมออนไลน์

ฟังธรรมจากซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๙ (ครั้งที่ 481-540)


    เริ่มฟังคลิกที่  

    ครั้งที่ 0485-0540 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - วิธีการแก้ง่วง - อานิสงส์การเดินจงกรม - ผู้ไม่ควรหลีกออกจากหมู่ - ความเมา ๓ ประการ - เครื่องรางของขลัง คาถา - ปาฎิหาริย์ ๓ อย่าง - อธิบายวิกาลโภชนา - อานิสงส์ของข้าวยาคู - ทรงอนุญาตน้ำปานะ เสบียงเดินทาง - ห้ามฉันโภชนะในเวลาวิกาล - อานิสงส์ของการฉันหนเดียว - ปุเรภัตร ปัจฉาภัตร - ปฏิปทา ๓ อย่าง - โครส ๕ - เภสัช ๕ - พระอริยะทำให้แจ้งกรรม ๖ ประการ - ประวัติของหมอชีวกโกมารภัจจ์ - ปุนัปปนธรรม ๑๖ อย่าง - โภชนะ ๕ อย่าง - น้ำปานะ ๘ อย่าง

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่