ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
เพียงสิ่งที่ปรากฏ แผ่นที่ ๑


    เริ่มฟังคลิกที่   
    0
    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่
    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari