ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓


    เริ่มฟังคลิกที่   

    ครั้งที่ 0121-0180 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ตาบอดคลำช้าง - แนวปฏิบัติ - วิเวก ๓ - หนามในวินัยพระอริยะ - ทิฏฐัง โสตัง - รัฐปาลเถรคาถา - อชิตะปัญหา - อะไรฉาบทาโลก - โลภมูลจิต ๘ ดวง - สักกายทิฏฐิ - ปุคคลบัญญัติปกรณ์ - เปรียบบุคคลประเภทต่างๆ - อกุศล ๙ กอง - ธรรมปัจจุบัน - วิปัลลาสสูตร - มหาสีหนาทสูตร - อลคัททูปมสูตร - การศึกษามีทั้งคุณและโทษ - ธรรมเจติยสูตร - ความเคารพธรรม - ปุพพกรรมที่ฉันข้าวแดง - สังฆเภท - รูป ๒๘ -ว่ายน้ำบนบก - ห้องปฏิบัติ - โรงเรียน - ฉวิโสธรสูตร

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่
    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari