ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๔


    เริ่มฟังคลิกที่   

    ตอนที่ 181-240 

    สนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.๒๕๓๗  เหตุ อเหตุ นเหตุ อเหตุกจิต / ฌาน อฌาน โลกียะ โลกุตตระ  โลภะ โทสะ โมหะ / คล้ายช้า คลายเร็ว

    สนทนาธรรมที่ประเทศสหรัฐ พ.ศ.๒๕๔๑, ๒๕๔๓, ๒๕๔๕  พื้นฐาน นาม รูป จิต เจตสิก รูป บัญญัติ  การศึกษามีประโยชน์อย่างไร? / อายตนะ / วัตถุ / ทวาร / อารมณ์  แนวปฏิบัติ / ควรศึกษาปริยัติแค่ไหน  ปริญญา ๓ / สมาธิ / เจ้ากรรม / พระรัตนตรัย / ปรมัตถธรรม

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่