ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รายการ แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓


ครั้งที่ 0121-0180 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

ตาบอดคลำช้าง / แนวปฏิบัติ / วิเวก ๓ / หนามในวินัยพระอริยะ

ทิฏฐัง - โสตัง / รัฐปาลเถรคาถา / อชิตะปัญหา - อะไรฉาบทาโลก

โลภมูลจิต ๘ ดวง / สักกายทิฏฐิ / ปุคคลบัญญัติปกรณ์ - เปรียบบุคคลประเภทต่างๆ

อกุศล ๙ กอง / ธรรมปัจจุบัน / วิปัลลาสสูตร

มหาสีหนาทสูตร / อลคัททูปมสูตร - การศึกษามีทั้งคุณและโทษ

ธรรมเจติยสูตร - ความเคารพธรรม / ปุพพกรรมที่ฉันข้าวแดง

สังฆเภท / รูป ๒๘ / ว่ายน้ำบนบก

ห้องปฏิบัติ - โรงเรียน / ฉวิโสธรสูตร