เมตตา

เมตตา
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

การอบรมเจริญเมตตานั้น จะเป็นไปได้เมื่อรู้ .. ลักษณะของเมตตา คือ ไมตรี ความรู้สึกเป็นมิตร ความสนิทสนม ความเกื้อกูล ความนำประโยชน์สุขมาให้

ขณะใดที่เมตตาเกิด ขณะนั้นจิตอ่อนโยนปราศจากมานะ ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ยกตน สำคัญตน และข่มบุคคลอื่น การอบรมเจริญเมตตาจริงๆ นั้น จะขัดเกลาอกุศลธรรมหลายอย่าง ปกติอาจจะไม่รู้สึกตัวว่ามีมานะ อิสสา มัจฉริยะ โทสะ และอกุศลธรรมอื่นๆ มากน้อยแค่ไหน เมื่ออบรมเจริญเมตตาขึ้น อกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะละคลายลงน้อยไปด้วย


หมายเลข  22
เปิด  10,877
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ