ตอบปัญหาธรรมที่วัดวังตะกู

ตอบปัญหาธรรมที่วัดวังตะกู
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

การฟังธรรม ศึกษาธรรมเพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมที่ละเอียด คือ วิปัสสนานั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้น เพราะวิปัสสนา เป็นปัญญาขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้รู้แจ้งสภาพธรรมสามารถดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท ซึ่งกิเลสนั้นมีมากเหลือเกิน เพราฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาจริงๆ ก็ไม่สามารถจะดับกิเลสได้

การฟังธรรมทุกครั้งก็เพื่อให้เกิดความเห็นถูก ซึ่งเป็นปัญญา ซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นด้วย


หมายเลข  18
เปิด  4,100
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ