สนทนาธรรม ณ วิหารรังสี

สนทนาธรรม ณ วิหารรังสี
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

เรียนเชิญโยมอาจารย์สุจินต์มาในวันนี้ เพื่อมาสนทนาในเรื่องของข้อปฏิบัติด้วย แล้วก็มีเรื่องปริยัติบ้าง แล้วก็อยากจะปรึกษาเรื่องของรูปแบบของการสนทนาธรรมที่นี่ด้วย หลายๆ คนบอกว่า ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดหรือว่าถามเป็นการส่วนตัว เพราะว่าอย่างที่บ้านคุณหญิงก็คนเป็นร้อย ที่ตึกสภาการศึกษาก็มีมาก เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นวงแคบๆ อย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นกันเอง ก็เลยเรียนเชิญโยมอาจารย์มา เพราะฉะนั้นขอเริ่มปัญหาซึ่งแต่ละคนก็คงจะเตรียมปัญหามาด้วย

อาตมาของเริ่มจากเรื่องที่เราเข้าใจกันว่า สติปัฎฐานนี่จะต้องมีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ ทีนี้อาตมาได้ยินว่า มหาสติปัฎฐานสูตรมีบัญญัติเป็นอารมณ์ด้วย ก็เลยเข้าใจว่า ถ้าอย่างนั้นมหาสติปัฎฐานสูตร กับการเจริญสติปัฎฐานก็จะต้องไม่ใช่อันเดียวกัน


หมายเลข  17
เปิด  5,214
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ