ปั น ธ ร ร ม

ปั น ธ ร ร ม
โดย อัญญมณี มัลลิกะมาส

To พี่หนูที่เคารพรัก

วันนี้เอ๋มีคำถามสั้นๆ ที่พี่หนูได้ยินแล้วต้องอยากเขกหัวเอ๋แน่ๆ คือ เอ๋ อยากถามพี่หนูว่า จะเป็นอะไรไหมคะ ถ้าเอ๋กลับมาสวดคาถาชินบัญชร (ไม่ใช่ว่าเอ๋ไม่ยึดหลักคำสอน หรือ พระพุทธเจ้าเป็นสรณะนะคะ) แต่เอ๋มีความรู้สึกว่า ถ้าเอ๋สวดคาถาชินบัญชรแล้ว เอ๋จะมีความมั่นใจที่จะกระทำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แล้วทุกอย่างก็มักจะเป็นไปตามที่ปราถนาด้วยค่ะ ถ้าเป็นเช่นนี้สามารถถือได้ว่าเป็นอัธยาศัยของเอ๋ที่มีมาตั้งแต่เดิมได้ไหมค่ะ เหมือนคนที่เขาชอบนั่งสมาธิ (ถึงแม้เขาผู้นั้นจะรู้ว่าไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องก็ตาม)

เอ๋ค่ะ ..


หมายเลข  25
เปิด  5,960
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ