บาปอยู่ที่คนทำ

บาปอยู่ที่คนทำ
โดย สากล อัตตปัญโญ และ ดร.อนุสรณ์ กุศลวงศ์

หนังสือ "บาปอยู่ที่คนทำ" เป็นการเสนอผลบุญผลบาป ของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามเจตนา ผู้ใดทำกรรมไว้ย่อยจะได้รับผลเช่นนั้น เหตุย่อมสมควรแก่ผลหลีกเลี่ยงเป็นอื่นไม่ได้เลย 


หมายเลข  76
เปิด  4,332
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ