ผู้แอบแฝง

ผู้แอบแฝง
โดย สากล อัตตปัญญโญ และ อนุสรณ์ กุศลวงศ์

หนังสือ ผู้แอบแฝง เป็นเรื่องพระวินัยสงฆ์ ที่ได้ศึกษาขณะบวชเรียน แต่ไม่เคยศึกษาพระอภิธรรม เมื่อได้ยินคำบรรยายธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ก็ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ เพราะไม่เคยทราบมาก่อน

บางครั้งนึกได้ว่าความรู้ยังน้อยนัก ยังไม่รู้จักธรรม ไม่เข้าใจธรรมในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นดับไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเป็นกระแสจิตเกิดดับสืบต่อกันทีละขณะอย่างรวดเร็วเรื่อยไปตั้งแต่เกิดจนตาย


หมายเลข  77
เปิด  3,959
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ