ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๖ (ตอนที่ 901 - 960)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๖ (ตอนที่ 901 - 960)

สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เป็นคนดีเพราะเข้าใจธรรม - อยู่ในโลกความไม่รู้ - สภาพธรรมปรากฏด้วยดี - ฟัง เข้าใจ ไม่ใช่เรา - พัฒนาชีวิตให้มีค่า - ทุกข์กายและทุกข์ใจ - รู้จักพระพุทธเจ้าอย่างไร - ความสงบจากอกุศล - พระธรรมรักษาโรคอกุศล - เยาวชนกับความเข้าใจสมาธิ - ลักษณะจิตและเจตสิก - การติดในชื่อ - เข้าใจสิ่งที่ปรากฏ - การเข้าใจธรรมตามลำดับ - ผัสสเจตสิก - มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง - ปกป้องพระพุทธศาสนา - คำที่ไม่จริงทำลายคำจริง - สำนักปฏิบัติคืออะไร - มีหนทางลัดดับกิเลสหรือไม่ - ความเข้าใจมั่นคงในสิ่งที่ปรากฏ - ประเพณีฟังธรรม - ชีวิตมีค่าเมื่อเข้าใจพระธรรม - โลกว่างเปล่า - ฟังสิ่งที่อยู่ในความมืด - ปัญญาชำระจิตให้สะอาด - ปฏิเวธในปริยัติ - พร้อมเพียงเพราะเห็นถูก - วิปัสสนาคืออะไร - กุศลและอกุศลสะสมสืบต่อในจิต - แทงตลอดในปริยัติ - โลกของนิมิต - ธรรมไม่มีชื่อ - เครื่องกั้นคืออวิชชา - เห็นผิดง่าย เห็นถูกยาก - ความสำคัญของชีวิต - สิ่งที่ยากที่สุด คือ การเข้าใจความจริง - ฟังธรรมด้วยความอดทน - อกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็น่ากลัว


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 179
12 ก.ค. 2567