ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๒ (ตอนที่ 661 - 720)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๒ (ตอนที่ 661 - 720)

สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗

สนทนาธรรมที่ มูลนิธิ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ พื้นฐานพระอภิธรรม

ปัญญาขั้นฟังจะรู้ลักษณะของนามธรรมยังไม่ได้ - เห็นความไม่เที่ยงอย่างไร - ขาดปริยัติไม่ได้ - ฐานะ ๕ อย่างที่ควรพิจารณา มีความแก่ เป็นต้น - สิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่ธาตุ ไม่มี - ธรรมที่น่าปรารถนา ๔ อย่าง ที่หาได้ยาก - กรรมที่สมควร ๔ ประการ - อุปกิเลส ๑๖ บุคคลที่มืดมา มืดไป สว่างมา สว่างไป - ทางของคนเสื่อม ผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่าย - ภัยเกิดแต่คนพาล - การรู้ประมาณในอาหาร - บัณฑิตคือผู้ฉลาดในธาตุขันธ์ อายตนะ - ผู้ฉลาดในฐานะ อฐานะ - โทษของกาม การรอบรู้ในกาม - อริยสัจทั้ง ๔ อาการ ๔ - พื้นฐานพระอภิธรรม นามธรรม รูปธรรม - สภาพธรรมมีอยู่ขณะนี้ - ขันธ์ ๕


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 108
26 มี.ค. 2567