ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๑ (ตอนที่ 601 - 660)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๑ (ตอนที่ 601 - 660)

สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๔๖

บารมี - ทานบารมีของพระโพธิสัตว์ - ศึกษาพระธรรมอย่างไรจึงจะถูกต้อง - ธรรมไม่ได้อยู่ที่ตำรา - ขันติ สัจะ อุเบกขา - ความหมายของโลก - สุข ทุกข์ เกิดที่ไหน - สังโยชน์ ความประมาท - นิวรณ์ - ชาติของนามรูป - สังสารกันดาร - ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง - อนุปัสสนาคืออะไร - สมาทานคืออะไร - วิปลาส - กรรม วิบากแห่งกรรม - เหตุเกิดอาสวะ


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 103
25 มี.ค. 2567