ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๙ (ตอนที่ 481 - 540)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๙ (ตอนที่ 481 - 540)

สนทนาธรรมที่ ซอยนวลน้อย พ.ศ. ๒๕๔๒ - กุศลโสมนัส แนวทางสติปัฏฐาน - สัปปายะที่แท้จริงคืออะไร - สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ พ.ศ. ๒๕๔๑ - การศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถา - การเคารพในพระธรรม คือตั้งใจฟัง สังขารธรรม - สังขตธรรม - นักปฏิบัติ - บังคับจิต - อิริยาบถ รูปนั่ง อัตตาธิปไตย - ทบทวนโลภเหตุ - สเหตุกะ - อเหตุกะ - โสมนัสเวทนาในชีวิตประจำวัน - ชุดพิเศษ (พระมหาชนก วิริยะบารมี โพธิปักขิยธรรม) - ทบทวน อเหตุจิต - สักแต่ว่าเห็น


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 101
24 มี.ค. 2567