ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๖ (ตอนที่ 301 - 360)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๖ (ตอนที่ 301 - 360)

สนทนาธรรมที่ ร.พ. พระมงกุฏเกล้า - จิระกาลภาวนา - การพึ่งพระรัตนตรัย อุปาทานขันธ์ - พื้นฐานปรมัตถธรรม ทางสายกลาง เพียร ผิดหรือถูก - ประโยชน์ในปัจจุบัน ความจริงคือเป็นธรรมมะทั้งหมด ไม่ประมาทคือกุศลทุกประการ - คุณค่าของพระธรรม - สนทนาธรรมที่ จ. เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๙ - เริ่มต้นอย่างไร - ศึกษาที่ไหน - สมถะ - สติปัฏฐาน - คน สัตว์ มีเพราะคิด


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 98
23 มี.ค. 2567