ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒ (ตอนที่ 61 - 120)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒ (ตอนที่ 61 - 120)

แนวการศึกษาและปฏิบัติตามลำดับ - สนทนาที่อินเดีย ๒๕๔๔ - ต้องตั้งต้นที่พื้นฐาน - การรู้อริยสัจ ๓ รอบ - อนัตตา ต้องไม่เป็นตัวเราที่ทำไป มรณสติ - ศึกษามากทำให้ระลึกได้มากหรือ - บารมี หลักธรรมสำคัญ อยู่ที่อภิธรรมพื้นฐาน - นักธุระกิจ - พูดจริงดีกว่า คุณค่าของพระพุทธเจ้า -สังฆทาน - รูปธรรม - นามธรรม - จุดประสงค์ของการศึกษา - สภาพธรรม - รูปหยาบ ละเอียด วิญญัติ ปริยัติ - ปฏิบัติ - ปฏิเวท - ชาวพุทธควรปฏิบัติตัวอย่างไร - ทำไมต้องนับถือพระพุทธศาสนา - สนทนาที่กัมพูชา ที่มูลนิธิฯ ที่วัดบวรฯ


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 15
12 พ.ค. 2567

ซีดีแนะนำ