ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑

ตอนที่ 001-060

     ต้องฟังก่อนปฏิบัติธรรม / สมถะ / วิปัสสนา  ปรมัตถธรรม / ขันธ์ ๕ / เมตตา / บุญอยู่ที่ใจ  กรรม / การอุทิศส่วนกุศล / โลภ / ความหมายของโลก  สังคหวัตถุ ๔ / การปฏิบัติธรรม / สังขาร  รูปปรมัตถ์ / สมถะ / แนวทางสติปัฎฐาน  การคิดไม่ใช่สติปัฎฐาน / ธาตุ ธัมมะ ความหมายฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mail
จำการเข้าระบบ

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 14
ปรับปรุง 16 ก.ย. 2562

ซีดีแนะนำ

ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari