ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๕ (ตอนที่ 241 - 300)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๕ (ตอนที่ 241 - 300)

สนทนาที่สหรัฐอเมริกา ๒๕๔๕ (ต่อ) - พื้นฐาน - นาม รูป - ธรรม ปรมัตถธรรม - ทุกอย่างเป็นธรรมมะ - ทำไมต้องศึกษา - สนทนาธรรมที่พิษณุโลก - แนวทางเจริญสติปัฏฐาน - พื้นฐานจะเริ่มต้นตรงไหน - ห้องปฏิบัติ - จงกรม - พรหมวิหาร - ขอพร - จุดประสงค์ในการศึกษา - ปรยัติ ปฏิบัติ ต่างกัน - สนทนาธรรมที่ ร.พ. พระมงกุฏเกล้า - การตอบแทนคุณบิดา มารดา - อุทิศส่วนกุศล - แผ่เมตตา - สัมปชัญญะ ๔ - สัจจะญาน - ชีวิตประจำวันคือ นาม รูป - การตั้งจิตไว้ชอบ - ความต่างกันของสติปัฏฐานกับวิปัสสนาญาณ


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 97
23 มี.ค. 2567