ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๗ (ตอนที่ 361 - 420)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๗ (ตอนที่ 361 - 420)

สนทนาธรรมที่ จ. เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปรมัตถ์ธรรม - ขันธ์ ๕ - มหาภูตรูป - สภาพธรรม - ที่อยู่ของจิต - เรียนเพื่อสอบ... - หน้าที่ของจิต - ถ้าเข้าใจไม่ไปทำ - จุดประสงค์เพื่อละ - รู้ว่าไม่ดี ดีกว่าไม่รู้ - เข้าใจธรรมมะ ว่าเป็นธรรมมะ - สนทนาอินเดีย พ.ศ. ๒๕๓๘ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ - สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ ต่างกันอย่างไร - มีตนเป็นที่พึ่ง - อริยสัจ - ทางสายกลาง - ปฏิบัติธรรมควรแก่ธรรม - นิยตมิจฉาทิฏฐิ - เจริญกุศลทุกประการ


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 99
23 มี.ค. 2567