ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๐
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ฟังธรรมแบบต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบจำการเข้าระบบ


ตอนที่ 541-600 

สนทนาธรรมที่ หมู่บ้านเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ 

     ทบทวนอเหตุกจิต ปฏิสนธิด้วย กุศลวิบากแม้มีกำลังอ่อนดีกว่า อกุศลวิบากปฏิสนธิ  ปฏิสนธิ / อนุสัย / รถ ๗ ผลัด / มัชฌิมาปฏิปทา คือ สติปัฏฐาน  สีลัพพัตตปรามาส / พุทธกิจ / จรณะ / ลักษณะไม่เที่ยงเป็นอสุภะ  สังโยชน์ / สติปัฏฐาน / ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบหรือ / ขอกรรมฐาน  มองหน้าต่างไม่ให้เห็นเป็นหน้าต่างหรือ / อยู่คนเดียว / มีใจเด็ดเดี่ยว  พระธรรมที่แสดงโดยละเอียดเพื่อคนยุคนี้ / วิริยารัมภกถา / สักแต่ว่าเห็น  สัปปายะ / สักกายทิฐิ / ชาติของจิต / จงกรม / ทำไม่ได้แต่รู้ความจริงได้  ปัญญา / อัตตาธิปไตย ธัมมะธิปไตย / อาหาร ๔

ความยาว 24 ชั่วโมง

หมายเลข 102
ปรับปรุง 16 ก.ย. 2562


ซีดีแนะนำ