ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๘ (ตอนที่ 421 - 480)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๘ (ตอนที่ 421 - 480)

สนทนาธรรมที่อินเดีย ปี ๒๕๔๒ - การถึงพระรัตนตรัย - เครื่องเนิ่นช้า - เครื่องกั้น - สนทนาธรรมที่อินเดีย ปี ๒๕๔๗ - มาอินเดียทำไม - ทะเลภาพ ทะเลชื่อ - สนทนาธรรมที่ ซ. มีสุวรรณ สุขุมวิท ๗๑ - โทสะ - วัฏฏะ - จิตสั่ง - มหาภูตรูป - อุปาทยรูป - โลภะกับเมตตาต่างกัน - สนทนาธรรมที่หมู่บ้านพาร์ควิลล์ ถ.บางนาตราด ปี ๒๕๔๑ - การกระทำสิ่งใดๆ ถ้าขาดปัญญา ส่วนมากจะเป็นอกุศล - สนทนาธรรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย ฯ ปี ๒๕๔๐ - พลังจิต - สมาธิ - สนทนาธรรมที่ ซ.นวลน้อย เอกมัย ปี ๒๕๔๑ - เรียนเพื่อรู้สภาพธรรมขณะนี้ - ถ้าลูกน้องทำผิดกฎระเบียบ ควรทำอย่างไร


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 100
23 มี.ค. 2567