ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๔ (ตอนที่ 1381 - 1440)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๔ (ตอนที่ 1381 - 1440)
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 190
25 มี.ค. 2567