ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๔ (ตอนที่ 1381 - 1440)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๔ (ตอนที่ 1381 - 1440)

สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มกราคม ๒๕๖๒


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 190
17 ก.พ. 2565