ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1381    ฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

    หมายเลข 190
    17 ก.พ. 2565