ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๓๐ (ตอนที่ 1741 - 1800)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๓๐ (ตอนที่ 1741 - 1800)
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 198
18 มี.ค. 2567