ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๓๒ (ตอนที่ 1861 - 1920)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๓๒ (ตอนที่ 1861 - 1920)

สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน (ตอนที่ ๑๘๖๑ - ๑๙๒๐) เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง สิงหาคม ๒๕๕๗


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 201
12 ก.ค. 2567

ซีดีแนะนำ