พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๕ (ตอนที่ 241-300)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๕ (ตอนที่ 241-300)

ตอนที่ 241-300 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

อุปนิสสยปัจจัย - ฐานะอฐานะ - ปฏิบัติ - รู้จักธาตุดิน - การถอดเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วย - ขั้นตอนเพื่อละโลภะ - จะรู้ได้ไหมว่าเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกุศลกรรมประเภทไหน - การตามรู้ - อนุสสติ - วิปัสสนา - ความหมายของโสภณะและอโสภณะ - จะรู้วิบากได้ไหม - รู้จักขันธ์ - อุปาทานขันธ์ - มีแต่นิมิตเท่านั้น - ศรัทธา - ค่อยๆ เข้าใจขึ้น - จนกว่าจะเข้าใจถูกกต้องตามความเป็นจริง - เข้าใจอินทรีย์ - โลภะปล่อยชั่วขณะ - อาหาร อาหารชรูป - มโนทวารวิถี


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 155
3 เม.ย. 2567