พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๖ (ตอนที่ 301-360)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๖ (ตอนที่ 301-360)

ตอนที่ 301-360 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

ความต่าง การตามรู้กับการคิดถึงสภาพธรรม - มีสติ หลงลืมสติ - ไม่ใช่เราศึกษา - ขณะนี้อยู่ในโลกของนิมิต - จะเป็นกัลยาณมิตร - ถ้าไม่มีการเห็น โลกนี้ก็ไม่มี - เรื่องของการพูด - โมหอุทธัทจะ - ตามรู้ - ผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน - ศึกษาเพื่อละ - รู้ชัด - ปฏิบัติธรรม - จิตสะสมทั้งกุศลและอกุศล - อาสยะ - คนต่างกันเพราะการสะสม - ต้องละปลิโพธก่อนหรือไม่ - นิวรณ์กั้นกุศล - พื้นฐานของกุศลคือศีล - อารมณ์ของจิต - เพียงเข้าใจจริงๆ - เราอยู่ในโลกนี้คนเดียว - เราไร้สาระมานานแล้ว - สะสมบารมี..ตัวตน - เห็นโทษของอกุศลด้วยความเป็นเรา - ความฝัน - โลภะมีคุณไหม - อาศัยโลภะละโลภะ - รู้วิถีจิตจะเกื้อกูลปัญญาอย่างไร - ปรมัตถธรรมไม่ได้อยู่ในหนังสือ - ที่เกิดของจิต - การศึกษา ภาษา - มีประโยชน์ไหมที่รู้ความจริง - ธัมมารมณ์ต่างจากอดีตรูปารมณ์อย่างไร


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 167
19 เม.ย. 2567