พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๗
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๗
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ

ฟังธรรมแบบต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบจำการเข้าระบบ


ตอนที่ 361 - 420 รวม 60 ตอน 

สนทนาธรรมระหว่างเดือน มิถุนายน 2550 - มีนาคม 2551

     มหาภูตรูป อุปาทายรูป กลุ่มของรูป ลักษณะรูป โคจรรูป วิสยรูป ต้องฟังตลอดชีวิต  ละมานะ  บารมีทั้ง 10 ขาดไม่ได้ จะมั่นคงได้อย่างไร  ส่วนละเอียดของสภาพธรรม อยากให้สติปัฏฐานเกิด ต้องมีพื้นฐานอภิธรรมก่อน ขันธ์เป็นภาระอย่างไร สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆ เริ่มต้นโดยเข้าใจว่าขณะนี้มีธัมมะ เป็นธัมมะสาระ ปัญญาไม่พอที่จะเห็นความไม่มีสาระ บารมีคือคุณ ความดี  อาจหาญ ร่าเริง งมงาย  มรณสติ  ฟังแล้วทอแท้เพราะเหตุใด  ความตระหนี่  เข้าถึงสิ่งที่กำลังปรากฎ  เมื่อเข้าใจเบื้องต้นแล้วจะอบรมอย่างไร  ภาวนาทิฎฐังชีวิตัง  สัมมามรรค  เป็นเพียงนิมิต  วาระ  วิถี  ความจริงในขณะนี้
 สมาธิ  ความสุข  รู้จักจิต  ตลอดชีวิตมีใครได้อะไร  เข้าใจขันธ์คือเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธัมมะที่เป็นเพราะปัจจัย

ความยาว 23 ชั่วโมง

หมายเลข 168
ปรับปรุง 16 ก.ย. 2562


ซีดีแนะนำ