พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๗ (ตอนที่ 361-420)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๗ (ตอนที่ 361-420)

ตอนที่ 361 - 420 รวม 60 ตอน สนทนาธรรมระหว่างเดือน มิถุนายน 2550 - มีนาคม 2551 เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

มหาภูตรูป - อุปาทายรูป - กลุ่มของรูป - ลักษณะรูป - โคจรรูป - วิสยรูป - ต้องฟังตลอดชีวิต - ละมานะ - บารมีทั้ง ๑๐ ขาดไม่ได้ - จะมั่นคงได้อย่างไร - ส่วนละเอียดของสภาพธรรม - อยากให้สติปัฏฐานเกิด ต้องมีพื้นฐานอภิธรรมก่อน - ขันธ์เป็นภาระอย่างไร - สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆ เริ่มต้นโดยเข้าใจว่าขณะนี้มีธรรม - เป็นธรรมสาระ - ปัญญาไม่พอที่จะเห็นความไม่มีสาระ - บารมีคือคุณความดี - อาจหาญ ร่าเริง - งมงาย - มรณสติ - ฟังแล้วทอแท้เพราะเหตุใด - ความตระหนี่ - เข้าถึงสิ่งที่กำลังปรากฎ - เมื่อเข้าใจเบื้องต้นแล้วจะอบรมอย่างไร - ภาวนาทิฎฐังชีวิตัง - สัมมามรรค - เป็นเพียงนิมิต - วาระ วิถี - ความจริงในขณะนี้ - สมาธิ - ความสุข - รู้จักจิต - ตลอดชีวิตมีใครได้อะไร - เข้าใจขันธ์คือเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมที่เป็นเพราะปัจจัย


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 168
10 มี.ค. 2567