พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๐ (ตอนที่ 541-600)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๐ (ตอนที่ 541-600)

ตอนที่ 541 - 600 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

เข้าใจถูก คือ เห็นถูก เข้าใจผิด คือ เห็นผิด - ธรรมไม่ใช่จะรู้ได้ง่าย - อยู่ในโลกมืดหรือสว่าง - เรื่องบวชชี - สาระที่แท้จริง - ศัตรูที่มองไม่เห็น - อวิชชาเป็นสาธารณเหตุ - สติ - อวิชชาเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ไหม - รู้อารมณ์ทางใจ - ทำไมต้องเข้าใจขณะนี้ - สมมติบัญญัติ - ไปเห็นอกุศลของบุคคลอื่นประโยชน์อยู่ตรงไหน - อันตรายและภัยที่มองไม่เห็น - เข็ดหรือยัง - มั่นคงในกรรมและผลของกรรม - เริ่มต้นด้วยการรู้ลักษณะของสภาพธรรม - ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้ว่าตนเองรู้น้อย - สัญญาที่มั่นคง - ที่เข้าใจวันนี้เพราะอะไร - โลกแตก - ทวารวัตถุ - ถึงเวลาของอะไร - มหาวิบาก - ประโยชน์ที่ได้รับ - นิพพานอยู่ที่ไหน - สัปบุรุ - ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม - สัมปัตติรส - กิจรส - โคจร ๓ - อารักขโคจร - รู้รอบ เว้นรอบ - ความจริงขณะนี้ - ศัตรูภายนอก ศัตรูที่ใกล้ที่สุด - พระธรรมเหมือนเชือก ที่พึ่งจริงๆ ของเรา


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 173
22 มี.ค. 2567