เว็บไซต์บ้านธัมมะ หยุดปรับปรุงระบบ วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
... คลิกที่นี่ ...


พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๐
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ฟังธรรมแบบต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบจำการเข้าระบบ


ตอนที่ 541 - 600 รวม 60 ตอน

     เข้าใจถูก คือ เห็นถูก  เข้าใจผิด คือ เห็นผิด  ธรรมไม่ใช่จะรู้ได้ง่าย
อยู่ในโลกมืดหรือสว่าง  เรื่องบวชชี  สาระที่แท้จริง  ศัตรูที่มองไม่เห็น
อวิชชาเป็นสาธารณเหตุ  สติ  อวิชชาเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ไหม  รู้อารมณ์ทางใจ
ทำไมต้องเข้าใจขณะนี้  สมมติบัญญัติ
ไปเห็นอกุศลของบุคคลอื่นประโยชน์อยู่ตรงไหน  อันตรายและภัยที่มองไม่เห็น
เข็ดหรือยัง  มั่นคงในกรรมและผลของกรรม  เริ่มต้นด้วยการรู้ลักษณะของสภาพธรรม  ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้ว่าตนเองรู้น้อย  สัญญาที่มั่นคง  ที่เข้าใจวันนี้เพราะอะไร  โลกแตก
ทวารวัตถุ  ถึงเวลาของอะไร  มหาวิบาก  ประโยชน์ที่ได้รับ  นิพพานอยู่ที่ไหน  สัปบุรุษ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  สัมปัตติรส กิจรส  โคจร ๓  อารักขโคจร
รู้รอบ-เว้นรอบ  ความจริงขณะนี้  ศัตรูภายนอก ศัตรูที่ใกล้ที่สุด
พระธรรมเหมือนเชือก  ที่พึ่งจริงๆ ของเรา

ความยาว 23 ชั่วโมง

หมายเลข 173
ปรับปรุง 18 ก.ย. 2562


ซีดีแนะนำ