พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๘
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๘
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ

ฟังธรรมแบบต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบจำการเข้าระบบ


ตอนที่ 421 - 480  รวม 60 ตอน

สนทนาธรรมระหว่าง มิถุนายน 2550 - มีนาคม 2551

     กรรม วิบาก  บัญญัติ ปรมัตถ  กิจของกรรม  อบรมบารมีเพื่ออะไร  จิตรู้อารมณ์  การศึกษาธรรมมาก เกื้อกูลต่อความเข้าใจสภาพธรรม  ทวาร วิถี ธัมมะ ธรรมชาติ เพื่อรู้ความเป็นอนัตตา  ไม่ใช่รู้ตามที่ทรงแสดงทั้งหมด  มรรคเพื่อการตรัสรู้  เจ้าที่  สภาวรูป  รูปหยาบ  อนัตตา  การขัดเกลา  การถึงพร้อมด้วยขณะ  รูปที่มีใจครอง   สมุฏฐานของรูป  โลกร้อนเพราะกิเลส  รูปเป็นผลของกรรม  มีตนเป็นที่พึ่ง  ปริยัติ ปฎิบัติ  จิตคิด  เข้าใจจิต  รู้จักกิเลส  อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศล  โทษของอกุศล  เป็นผู้ละเอียดจึงจะได้สาระ  ลึกซึ้งโดยกิจ โดยอรรถ โดยสภาวะ  มนสิการเป็นแดนเกิด เหตุเกิดโยนิโสมนสิการ  จะได้เกินกว่าเหตุที่ทำไว้ไหม  ธาตุเลว ธาตุปานกลาง  บารมีกับไตรสิขา  ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง  ตื่นหรือยัง เบื้องต้นของพรหมจรรย์

ความยาว 23 ชั่วโมง

หมายเลข 169
ปรับปรุง 16 ก.ย. 2562


ซีดีแนะนำ