พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๘ (ตอนที่ 421-480)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๘ (ตอนที่ 421-480)

ตอนที่ 421 - 480 รวม 60 ตอน สนทนาธรรมระหว่าง มิถุนายน 2550 - มีนาคม 2551 เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

กรรม วิบาก - บัญญัติ ปรมัตถ - กิจของกรรม - อบรมบารมีเพื่ออะไร - จิตรู้อารมณ์ - การศึกษาธรรมมาก เกื้อกูลต่อความเข้าใจสภาพธรรม - ทวาร วิถี - ธรรม ธรรมชาติ - เพื่อรู้ความเป็นอนัตตา - ไม่ใช่รู้ตามที่ทรงแสดงทั้งหมด - มรรคเพื่อการตรัสรู้ - เจ้าที่ - สภาวรูป - รูปหยาบ - อนัตตา - การขัดเกลา - การถึงพร้อมด้วยขณะ - รูปที่มีใจครอง - สมุฏฐานของรูป - โลกร้อนเพราะกิเลส - รูปเป็นผลของกรรม - มีตนเป็นที่พึ่ง - ปริยัติ ปฎิบัติ - จิตคิด - เข้าใจจิต - รู้จักกิเลส - อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศล - โทษของอกุศล - เป็นผู้ละเอียดจึงจะได้สาระ - ลึกซึ้งโดยกิจ โดยอรรถ โดยสภาวะ - มนสิการเป็นแดนเกิด - เหตุเกิดโยนิโสมนสิการ - จะได้เกินกว่าเหตุที่ทำไว้ไหม - ธาตุเลว ธาตุปานกลาง - บารมีกับไตรสิขา - ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง - ตื่นหรือยัง- เบื้องต้นของพรหมจรรย์


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 169
19 ก.ค. 2567