ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1130    ฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

    หมายเลข 182
    11 ก.พ. 2567