บทความแปล 2. การอบรมเจริญวิปัสสนา [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  23 ก.ค. 2562
หมายเลข  31065
อ่าน  356

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ข้อความด้านล่างเป็นบทความแปลจากเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ ขอเชิญอ่านได้โดยการกดไปที่ลิงค์ (สีทอง) ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างใหม่ให้ท่านได้อ่าน ขออนุโมทนา

2.1 ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม (โพธิปักขิยธรรม 37).....กดลิ้งค์

   2.1.1 กิเลส 3 ระดับ.....กดลิ้งค์
   2.1.2 เริ่มด้วยความเข้าใจถูก.....กดลิ้งค์
   2.1.3 สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา.....กดลิ้งค์
   2.1.4 มรรค 5.....กดลิ้งค์
   2.1.5 สติปัฏฐาน 4.....กดลิ้งค์
   2.1.6 สติปัฏฐาน 3 ความหมาย.....กดลิ้งค์
   2.1.7 สัมมัปปธาน 4.....กดลิ้งค์
   2.1.8 อิทธิบาท 4.....กดลิ้งค์
   2.1.9 อินทรีย์ 5.....กดลิ้งค์
   2.1.10 พละ 5.....กดลิ้งค์
   2.1.11 โพชฌงค์ 7.....กดลิ้งค์
   2.1.12 มรรคมีองค์ 8.....กดลิ้งค์
   2.1.13 มรรควิถีจิต.....กดลิ้งค์
   2.1.14 ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ.....กดลิ้งค์

2. 2 ลำดับขั้นของวิปัสสนา (วิปัสสนาญาณ 16).....กดลิ้งค์

   2.2.1 วิปัสสนาญาณที่ 1.....กดลิ้งค์
   2.2.2 วิปัสสนาญาณที่ 2.....กดลิ้งค์
   2.2.3 วิปัสสนาญาณที่ 3-1.....กดลิ้งค์
   2.2.4 วิปัสสนาญาณที่ 3-2.....กดลิ้งค์
   2.2.5 วิปัสสนาญาณที่ 4.....กดลิ้งค์
   2.2.6 วิปัสสนาญาณที่ 5.....กดลิ้งค์
   2.2.7 วิปัสสนาญาณที่ 6.....กดลิ้งค์
   2.2.8 วิปัสสนาญาณที่ 7.....กดลิ้งค์
   2.2.9 วิปัสสนาญาณที่ 8.....กดลิ้งค์
   2.2.10 วิปัสสนาญาณที่ 9.....กดลิ้งค์
   2.2.11 วิปัสสนาญาณที่ 10.....กดลิ้งค์
   2.2.12 วิปัสสนาญาณที่ 11.....กดลิ้งค์
   2.2.13 วิปัสสนาญาณที่ 12.....กดลิ้งค์
   2.2.14 วิปัสสนาญาณที่ 13.....กดลิ้งค์
   2.2.15 วิปัสสนาญาณที่ 14.....กดลิ้งค์
   2.2.16 วิปัสสนาญาณที่ 15.....กดลิ้งค์
   2.2.17 วิปัสสนาญาณที่ 16.....กดลิ้งค์
   2.2.18 บทสรุป.....กดลิ้งค์

2.3 ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท (วิสุทธิ 7).....กดลิ้งค์

   2.3.1 วิสุทธิที่ 1.....กดลิ้งค์
   2.3.2 วิสุทธิที่ 2.....กดลิ้งค์
   2.3.3 วิสุทธิที่ 3.....กดลิ้งค์
   2.3.4 วิสุทธิที่ 4.....กดลิ้งค์
   2.3.5 วิสุทธิที่ 5-1.....กดลิ้งค์
   2.3.6 วิสุทธิที่ 5-2.....กดลิ้งค์
   2.3.7 วิสุทธิที่ 6.....กดลิ้งค์
   2.3.8 วิสุทธิที่ 7.....กดลิ้งค์

2.4 ความรู้ยิ่ง (ปริญญา 3).....กดลิ้งค์

   2.4.1 ญาตปริญญา (ความรู้ยิ่งโดยการรู้).....กดลิ้งค์
   2.4.2 ตีรณปริญญา (ความรู้ยิ่งโดยการไตร่ตรอง).....กดลิ้งค์
   2.4.3 ปหานปริญญา (ความรู้ยิ่งโดยการละ).....กดลิ้งค์
   2.4.4 เหตุที่ถูกนำมาซึ่งผลที่ถูก.....กดลิ้งค์
   2.4.5 สุกขะวิปัสสกะ และ เจโตวิมุตติ.....กดลิ้งค์

2.5 ความถึงพร้อมทั่ว (สมาบัติ 3).....กดลิ้งค์

   2.5.1 ฌานสมาบัติ.....กดลิ้งค์
   2.5.2 ผลสมาบัติ.....กดลิ้งค์
   2.5.3 นิโรธสมาบัติ.....กดลิ้งค์

บทความนี้ถูกแปลจาก....The Development of Insight

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้แปลตรงตัวทั้งหมด การอ้างคัมภีร์ รวมถึงหน้ากระดาษ ถูกอ้างตามพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย รวมถึงคัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย


Tag  การอบรมเจริญวิปัสสนา ความถึงพร้อมทั่ว ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท ความรู้ยิ่ง บทความแปล ปริญญา ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม ลำดับขั้นของวิปัสสนา วิปัสสนาญาณ วิสุทธิ สมาบัติ โพธิปักขิยธรรม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 25 ก.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 25 ก.ค. 2562

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ