การอบรมเจริญวิปัสสนา - ความรู้ยิ่ง 3 ประเภท ตอนที่ 4-5 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  11 ก.ค. 2562
หมายเลข  31027
อ่าน  189

    การอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรม ในวิถีทางของการอบรมเจริญวิปัสสนานั้น ความรู้ยิ่ง (ปริญญา) 3 ประเภท [1] สามารถที่จะจำแนกได้เป็น ความรู้ยิ่งโดยการรู้ (ญาตปริญญา), ความรู้ยิ่งโดยการพิจารณาจำแนกตรวจสอบความจริง (ตีรณปริญญา) และความรู้ยิ่งโดยการสละออก (ปหานปริญญา)

ข้อความนี้แปลจาก...The Three Kinds of Full Understanding

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. ญาตปริญญา (ความรู้ยิ่งโดยการรู้).....กดลิ้งค์
     2. ตีรณปริญญา (ความรู้ยิ่งโดยการไตร่ตรอง).....กดลิ้งค์
     3. ปหานปริญญา (ความรู้ยิ่งโดยการละ).....กดลิ้งค์
     4. เหตุที่ถูกนำมาซึ่งผลที่ถูก.....กดลิ้งค์
     5. สุกขะวิปัสสกะ และ เจโตวิมุตติ.....กดลิ้งค์

-------------------------------------------

[1] คัมภีร์วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ หน้าที่ 257-258 คำแปลของ ญาตปริญญา แปลว่า กำหนดรู้ด้วยการรู้, คำว่าตีรณปริญญา แปลว่า กำหนดรู้ด้วยการวิจารณ์, ปหานปริญญา แปลว่า กำหนดรู้ด้วยการละได้ ส่วนภาษาอังกฤษ ในวิสุทธิมรรค จะใช้คำว่า "full understanding as the known (ความเข้าใจครบถ้วนโดยการรู้)", "full-understanding as investigation (ความเข้าใจครบถ้วนโดยการพิจารณา หมายถึง พิจารณากำหนดรู้ หรือตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน)", "full-understanding as abandoning (ความเข้าใจโดยการสละออก)"  


Tag  การอบรมเจริญวิปัสสนา ความรู้ยิ่ง ปริญญา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ