ความรู้ยิ่ง 3 ประเภท - ความรู้ยิ่งโดยการพิจารณาไตร่ตรอง ตอนที่ 2-5 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  19 ก.ค. 2562
หมายเลข  31048
อ่าน  222

     ความรู้ยิ่งโดยการพิจารณาไตร่ตรองหรือตัดสิน (ตีรณปริญญา) เป็นปัญญาที่ไตร่ตรองพิจารณานามและรูปอย่างถี่ถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่เลือกเฉพาะเจาะจงในนามหนึ่งหรือรูปหนึ่ง ปัญญารู้ชัดลักษณะของสิ่งที่มีจริงผ่านทางทวารทั้ง 6 และเพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถที่จะเห็นธรรมว่าเป็นเพียงธรรม เมื่อปัญญารู้ชัดว่าทั้งนามและรูปเสมอกันว่าเป็นเพียงธรรม ปัญญาก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นปัญญาก็จะสามารถประจักษ์วิปัสสนาญาณที่ 4 ความรู้ชัดในการเกิดขึ้นและดับไปของนามและรูป ความรู้ยิ่งโดยการไตร่ตรองก็จะเริ่มขึ้นในวิปัสสนาญาณขั้นนี้

ข้อความนี้แปลจาก...The Three Kinds of Full Understanding - Full understanding as investigation

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. ญาตปริญญา (ความรู้ยิ่งโดยการรู้).....กดลิ้งค์
     2. ตีรณปริญญา (ความรู้ยิ่งโดยการไตร่ตรอง).....กดลิ้งค์
     3. ปหานปริญญา (ความรู้ยิ่งโดยการละ).....กดลิ้งค์
     4. เหตุที่ถูกนำมาซึ่งผลที่ถูก.....กดลิ้งค์
     5. สุกขะวิปัสสกะ และ เจโตวิมุตติ.....กดลิ้งค์


Tag  ความรู้ยิ่ง ปริญญา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 20 ก.ค. 2562

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ