การอบรมเจริญวิปัสสนา - สมาบัติ 3 ตอนที่ 5-5 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  22 ก.ค. 2562
หมายเลข  31058
อ่าน  181

    มีสมาบัติ หรือการถึงทั่วพร้อม 3 ประเภท ได้แก่ การถึงทั่วพร้อมในฌาน (ฌานสมาบัติ) การถึงทั่วพร้อมในผล หมายถึงผลจิตที่ประกอบด้วยองค์ฌาน (ผลสมาบัติ) และการถึงทั่วพร้อมในความดับสูญ (นิโรธสมาบัติ)

ข้อความนี้แปลจาก...The Three Attainments

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. ฌานสมาบัติ.....กดลิ้งค์
     2. ผลสมาบัติ.....กดลิ้งค์
     3. นิโรธสมาบัติ.....กดลิ้งค์


Tag  การอบรมเจริญวิปัสสนา สมาบัติ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ