สมาบัติ 3 - ฌานสมาบัติ ตอนที่ 1-3 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  22 ก.ค. 2562
หมายเลข  31059
อ่าน  320

ปุถุชนผู้ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลอาจจะบรรลุฌานและได้ความชำนาญในฌาน (วสี) ได้แก่ การเข้าฌานและออกจากฌานตามลำดับของฌานขั้นต่างๆ บางท่านที่ชำนาญในฌานสามารถที่จะมีฌานสมาบัติ (การถึงทั่วพร้อมในฌาน) นั่นก็คือ ฌานจิตที่เกิดสืบต่อกันในมโนทวารโดยที่ไม่มีภวังคจิตเกิดคั่นกลางในระหว่าง เป็นเวลาที่ยาวนานตราบเท่าที่ผู้นั้นได้กำหนดไว้ ในช่วงเวลานั้นผู้นั้นจะไม่มีความเจ็บปวดหรือความไม่สบายใจ เพราะว่าผู้นั้นไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นอารมณ์ และมีเพียง อารมณ์ของฌานเท่านั้น ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขในความสงบจริงๆ

ข้อความนี้แปลจาก...The Three Attainments - Attainment of jhana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

1. ฌานสมาบัติ.....กดลิ้งค์

2. ผลสมาบัติ.....กดลิ้งค์

3. นิโรธสมาบัติ.....กดลิ้งค์


Tag  สมาบัติ ฌานสมาบัติ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 14 พ.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ