ลำดับขั้นของวิปัสสนา - วิปัสสนาญาณที่ 9 ตอนที่ 10-18 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  3 ก.ค. 2562
หมายเลข  31000
อ่าน  217

    วิปัสสนาญาณที่ 9 คือ ความรู้ชัดที่ต้องการที่จะพ้นออก มุญจิตุกัมยตาญาณ

    เมื่อปัญญารู้ชัดยิ่งขึ้น ชัดเจนยิ่งขึ้นในความไร้ประโยชน์ของนามและรูปที่ปรากฏ ก็ละคลายจากความยึดติดว่าเป็นเราในนามรูป ปัญญาก็ต้องการที่จะเป็นอิสระจากนามรูปที่เกิดดับ ปัญญาที่ต้องการพ้นออกนี้เป็น ความรู้ชัดที่ต้องการที่จะพ้นออก (มุญจิตุกัมยตาญาณ)

ข้อความนี้แปลจาก...The Stages of Vipassana - 9th stage of vipassana nana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. วิปัสสนาญาณที่ 1.....กดลิ้งค์
     2. วิปัสสนาญาณที่ 2.....กดลิ้งค์
     3. วิปัสสนาญาณที่ 3-1.....กดลิ้งค์
     4. วิปัสสนาญาณที่ 3-2.....กดลิ้งค์
     5. วิปัสสนาญาณที่ 4.....กดลิ้งค์
     6. วิปัสสนาญาณที่ 5.....กดลิ้งค์
     7. วิปัสสนาญาณที่ 6.....กดลิ้งค์
     8. วิปัสสนาญาณที่ 7.....กดลิ้งค์
     9. วิปัสสนาญาณที่ 8.....กดลิ้งค์
     10. วิปัสสนาญาณที่ 9.....กดลิ้งค์
     11. วิปัสสนาญาณที่ 10.....กดลิ้งค์
     12. วิปัสสนาญาณที่ 11.....กดลิ้งค์
     13. วิปัสสนาญาณที่ 12.....กดลิ้งค์
     14. วิปัสสนาญาณที่ 13.....กดลิ้งค์
     15. วิปัสสนาญาณที่ 14.....กดลิ้งค์
     16. วิปัสสนาญาณที่ 15.....กดลิ้งค์
     17. วิปัสสนาญาณที่ 16.....กดลิ้งค์
     18. บทสรุป.....กดลิ้งค์


Tag  ลำดับขั้นของวิปัสสนา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ