ลำดับขั้นของวิปัสสนา - วิปัสสนาญาณที่ 14 ตอนที่ 15-18 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  3 ก.ค. 2562
หมายเลข  31005
อ่าน  498

   วิปัสสนาญาณที่ 14 คือความรู้ชัดที่เป็นทาง (มรรคญาณ)

   เมื่อโคตรภูจิตได้ดับไป โคตรภูจิตนั้นก็จะถูกสืบต่อโดยมรรคจิตของพระโสดาบัน และจิตนี้อยู่เหนือจากขั้นความเป็นปุถุชน และได้บรรลุถึงระดับของพระอริยบุคคล บุคคลผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้ว มรรคจิตนี้ดับกิเลสตามลำดับชั้นของการรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่ได้บรรลุแล้ว

ข้อความนี้แปลจาก...The Stages of Vipassana - 14th stage of vipassana nana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

   1. วิปัสสนาญาณที่ 1.....กดลิ้งค์
   2. วิปัสสนาญาณที่ 2.....กดลิ้งค์
   3. วิปัสสนาญาณที่ 3-1.....กดลิ้งค์
   4. วิปัสสนาญาณที่ 3-2.....กดลิ้งค์
   5. วิปัสสนาญาณที่ 4.....กดลิ้งค์
   6. วิปัสสนาญาณที่ 5.....กดลิ้งค์
   7. วิปัสสนาญาณที่ 6.....กดลิ้งค์
   8. วิปัสสนาญาณที่ 7.....กดลิ้งค์
   9. วิปัสสนาญาณที่ 8.....กดลิ้งค์
   10. วิปัสสนาญาณที่ 9.....กดลิ้งค์
   11. วิปัสสนาญาณที่ 10.....กดลิ้งค์
   12. วิปัสสนาญาณที่ 11.....กดลิ้งค์
   13. วิปัสสนาญาณที่ 12.....กดลิ้งค์
   14. วิปัสสนาญาณที่ 13.....กดลิ้งค์
   15. วิปัสสนาญาณที่ 14.....กดลิ้งค์
   16. วิปัสสนาญาณที่ 15.....กดลิ้งค์
   17. วิปัสสนาญาณที่ 16.....กดลิ้งค์
   18. บทสรุป.....กดลิ้งค์


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ