ลำดับขั้นของวิปัสสนา - วิปัสสนาญาณที่ 12 ตอนที่ 13-18 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  3 ก.ค. 2562
หมายเลข  31003
อ่าน  252

     วิปัสสนาญาณที่ 12 คือความรู้ชัดที่แปลงสภาพ หรือน้อมไป อนุโลมญาณ

     ความรู้ที่ปรับตัว หรือความรู้ที่แปลงตัว นี้เป็นวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นในวิถีจิตที่รู้แจ้งอริยสัจธรรม หรือก็คือ มัคควิถี ความรู้ชัดประเภทนี้น้อมไปสู่ความเข้าใจชัดเจนในอริยสัจ อนุโลมญาณเป็น 3 ขณะของมหากุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นในมรรควิถี ซึ่งประกอบด้วย บริกรรม(นามธรรมที่เตรียมความพร้อม) อุปจาร(การเข้า) และอนุโลม(การแปลง การแปรสภาพ น้อมไป) จิต 3 ดวงนี้มีอารมณ์ของจิต เป็น 1 ใน 3ของสามัญลักษณะ ซึ่งจะรู้ชัดในสังขารธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นโดยความไม่เที่ยง หรือไม่ก็เป็นทุกข์ หรือไม่ก็เป็นอนัตตา อย่างใดอย่างหนึ่ง อนุโลมญานจะแปลงไปหรือน้อมไปที่จะละคลายความติดข้องจากอารมณ์ที่เป็นสังขารธรรม

ข้อความนี้แปลจาก...The Stages of Vipassana - 12th stage of vipassana nana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. วิปัสสนาญาณที่ 1.....กดลิ้งค์
     2. วิปัสสนาญาณที่ 2.....กดลิ้งค์
     3. วิปัสสนาญาณที่ 3-1.....กดลิ้งค์
     4. วิปัสสนาญาณที่ 3-2.....กดลิ้งค์
     5. วิปัสสนาญาณที่ 4.....กดลิ้งค์
     6. วิปัสสนาญาณที่ 5.....กดลิ้งค์
     7. วิปัสสนาญาณที่ 6.....กดลิ้งค์
     8. วิปัสสนาญาณที่ 7.....กดลิ้งค์
     9. วิปัสสนาญาณที่ 8.....กดลิ้งค์
     10. วิปัสสนาญาณที่ 9.....กดลิ้งค์
     11. วิปัสสนาญาณที่ 10.....กดลิ้งค์
     12. วิปัสสนาญาณที่ 11.....กดลิ้งค์
     13. วิปัสสนาญาณที่ 12.....กดลิ้งค์
     14. วิปัสสนาญาณที่ 13.....กดลิ้งค์
     15. วิปัสสนาญาณที่ 14.....กดลิ้งค์
     16. วิปัสสนาญาณที่ 15.....กดลิ้งค์
     17. วิปัสสนาญาณที่ 16.....กดลิ้งค์
     18. บทสรุป.....กดลิ้งค์


Tag  ลำดับขั้นของวิปัสสนา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ