ลำดับขั้นของวิปัสสนา - วิปัสสนาญาณที่ 7 ตอนที่ 8-18 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  2 ก.ค. 2562
หมายเลข  30996
อ่าน  426

วิปัสสนาญาณที่ 7 คือ อาทีนวญาณ ความรู้ชัดในความอันตราย (รู้ว่านามรูปเป็นสิ่งที่อันตราย)

ความรู้ในความภัยของนามรูป (ภยญาณ) จะเห็นความไม่เป็นประโยชน์ของการเกิดขึ้นและดับไปของนามและรูป แต่เมื่อความรู้ขั้นนี้ได้ดับไป ความยึดถือว่าเป็นเรายังคงสามารถที่จะเกิดขึ้น ยังไม่ได้ถูกดับไป ผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเข้าใจว่าอันตรายและความไม่เป็นประโยชน์ของนามและรูปที่เกิดขึ้นและดับไปควรที่จะถูกพิจารณาลึกซึ้งยิ่งขึ้น และโดยนัยที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนั้นอัธยาศัยที่สำคัญนามและรูปว่าเป็นเราจึงจะลดลงได้ เมื่อสติระลึกลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นและดับไป ปัญญาสามารถที่จะคมกล้ายิ่งขึ้น และเห็นชัดยิ่งขึ้นในความไม่เป็นประโยชน์ของการเกิดขึ้นและดับไปของนามและรูป ปัญญาจะสมบูรณ์ถึงระดับที่ปรุงแต่งให้เกิด ความรู้ชัดในความอันตรายของนามรูป (อาทีนวญาณ) เมื่อความรู้ประเภทนี้เกิดขึ้น จะรู้อย่างชัดเจนในความอันตราย (โทษ) และความไม่เป็นประโยชน์ของนามและรูปที่เกิดขึ้นและดับไป

ข้อความนี้แปลจาก ...The Stages of Vipassana - 7th stage of vipassana nana

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

1. วิปัสสนาญาณที่ 1 .....กดลิ้งค์

2. วิปัสสนาญาณที่ 2 .....กดลิ้งค์

3. วิปัสสนาญาณที่ 3-1 .....กดลิ้งค์

4. วิปัสสนาญาณที่ 3-2 .....กดลิ้งค์

5. วิปัสสนาญาณที่ 4 .....กดลิ้งค์

6. วิปัสสนาญาณที่ 5 .....กดลิ้งค์

7. วิปัสสนาญาณที่ 6 .....กดลิ้งค์

8. วิปัสสนาญาณที่ 7 .....กดลิ้งค์

9. วิปัสสนาญาณที่ 8 .....กดลิ้งค์

10. วิปัสสนาญาณที่ 9 .....กดลิ้งค์

11. วิปัสสนาญาณที่ 10 .....กดลิ้งค์

12. วิปัสสนาญาณที่ 11 .....กดลิ้งค์

13. วิปัสสนาญาณที่ 12 .....กดลิ้งค์

14. วิปัสสนาญาณที่ 13 .....กดลิ้งค์

15. วิปัสสนาญาณที่ 14 .....กดลิ้งค์

16. วิปัสสนาญาณที่ 15 .....กดลิ้งค์

17. วิปัสสนาญาณที่ 16 .....กดลิ้งค์

18. บทสรุป .....กดลิ้งค์


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ